Twój weryfikator

gazów cieplarnianych

Nasza oferta:
  • Weryfikacje emisji CO2 w ramach EU ETS
  • Weryfikacje gazów cieplarnianych dla nowo wchodzących do EU ETS rodzajów działalności z zgodnie z Dyrektywą 2009/29/WE
  • Szkolenia związane z ww. tematyką oraz efektywnością energetyczną i odnawialnymi żródłami energii
w celu uzyskania kokretnej oferty prosimy o kontakt.